Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

2/2566

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
1. นายธนกร    ยับยั้ง
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-2180
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2120
30100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   30 ชั่วโมง     ปวส   4 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
2. นายสมศักดิ์    ไพคำนาม
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรพยากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
3. น.ส.เมษสุภา     สุตะพันธ์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-1602เพศวิถีศึกษา1-0-120
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2120
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-260
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-280
30100-0002เขียนแบบเทคนิค1-3-240
30100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   28 ชั่วโมง     ปวส   8 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
4. นายเกียงไกร    พาคำ
 หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-2240
30100-0011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน1-6-370
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   7 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 11 หมู่ 10 ถ.อุบล-ตระการ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 045-427532

Databases : regtkc
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2024 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.