คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายฉัตรชัย    สมอทอง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษวิชาการแผนก
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20101-2007กลศาสตร์เครื่องกล2-0-22
20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-24
20101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์2-0-22
20101-5101ปฏิบัติงานยานยนต์ 1 (*4)0-7-32
20101-5102ปฏิบัติงานยานยนต์ 2 (*4)0-7-32
20101-5103ปฏิบัติงานยานยนต์ 3(*4)0-7-32
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
30100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-38
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-33
30101-2002เทอร์โมไดนามิกส์3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  14  ชั่วโมง  ปวส.  17  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
สชย.(ม.6)21
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
สชย.(ม.6)11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2010 ----------------------------›
ชย.ทวิ.33
‹--------- 20101-5103 ---------›
ชย.ทวิ.23,ชย.ทวิ.24
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20101-2007 ---------›
ชย.ทวิ.32,ชย.ทวิ.31
‹--------- 20101-5102 ---------›
ชย.ทวิ.23,ชย.ทวิ.24
‹--------- 20101-2107 ---------›
ชย.32,ชย.31
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0104 ----------------------------›
สชย.ทวิ.12,สชย.ทวิ.11
‹---------------------------- 30100-0104 ----------------------------›
สชย.ทวิ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹------------------ 30101-2002 ------------------›
สชย.(ม.6)11
‹--------- 20101-5101 ---------›
ชย.ทวิ.23,ชย.ทวิ.24

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)