คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชย.ทวิ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30101-5101งานเทคนิคยานยนต์ 1 (*4) 0-7-37 2
30101-5102งานเทคนิคยานยนต์ 2 (*4) 0-7-37 2
30101-2002เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33 3
30101-2001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3-0-33 3
30101-2005งานส่งถ่ายกำลัง 2-2-34 4
30101-2110งานซ่อมเครื่องยนต์แก็สโซลีนและดีเซล 2-3-35 5
000*-2001กิจกรรมสถานประกอบการ 1 0-2-02
 รวม  10-21-18 31 19
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสมพงษ์ สืบเสนาะ  นายสมพงษ์ สืบเสนาะ  นายสมพงษ์ สืบเสนาะ  นายสมพงษ์ สืบเสนาะ  นายสมพงษ์ สืบเสนาะ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายฉัตรชัย  นายทินกร พาหา  นายทินกร พาหา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายฉัตรชัย สมอทอง  นายฉัตรชัย สมอทอง  นายฉัตรชัย สมอทอง  นายฉัตรชัย สมอทอง
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายทินกร พาหา  นายทินกร พาหา  นายฉัตรชัย สมอทอง  นายฉัตรชัย สมอทอง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
 นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล