คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนนายวีระยุทธ   คำวัน
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาปทส.เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์1-6-37
20101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์1-6-37
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-24
20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์1-3-28
30101-2110งานซ่อมเครื่องยนต์แก็สโซลีนและดีเซล2-3-35
30101-2009งานไฟฟ้ารถยนต์2-3-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  10  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30101-2110 ---------›
สชย.(ม.6)21
‹--------- 20101-2005 ---------›
ชย.ทวิ.22
‹------------------------------------- 20101-2005 -------------------------------------›
ชย.ทวิ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
ชย.22
‹------------------------------------- 30101-2009 -------------------------------------›
สชย.ทวิ.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹-------------------------------------------------------- 20101-2003 --------------------------------------------------------›
ชย.ทวิ.22
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2105 ----------------------------›
ชย.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹---------------------------- 20101-2105 ----------------------------›
ชย.22
‹------------------ 30101-2110 ------------------›
สชย.(ม.6)21

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired