คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชฟ.(ม21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 2(*4) 2-3-35 5
30104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า (*4) 3-0-33 3
30104-2208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม 2-3-35 4
30104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-35 4
30104-2209ดิจิทัลประยุกต์ 2-3-35 3
30104-8001ฝึกงาน(*4) 0-6-46 4
000*-2001กิจกรรมสถานประกอบการ 1 0-2-02
 รวม  11-20-19 31 23
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวัชระ แก้วพรหม  นายวัชระ แก้วพรหม  นายวัชระ แก้วพรหม  นายวัชระ แก้วพรหม  นายวัชระ แก้วพรหม  นายวัชระ แก้วพรหม  นายวัชระ แก้วพรหม  นายวัชระ แก้วพรหม  นายวัชระ แก้วพรหม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายภัทรชัย ยุตกิจ  นายภัทรชัย ยุตกิจ  นายภัทรชัย ยุตกิจ  นายวัชระ แก้วพรหม  นายวัชระ แก้วพรหม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม  นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายบัณฑิต บุญสว่าง  นายบัณฑิต บุญสว่าง  นายบัณฑิต บุญสว่าง  นายถนอมศักดิ์  นายภัทรชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
 นายถนอมศักดิ์  นายภัทรชัย

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired